Moderatorn

 
 

Konsten att moderera...

Det krävs erfarenhet, integritet och kunskap för att bli en bra moderator. Men allra viktigast är ändå nyfikenhet och viljan att lära.

Moderatorn är åhörarnas företrädare. Moderatorn ställer de rätta frågorna som leder samtalet framåt och ser till att ordet fördelas så att alla kommer till sin rätt. En bra moderator ska låta människor tala till punkt, men också kunna avbryta en makthavare som försöker undvika att svara på en fråga.

Vi tror på det goda samtalet, byggt på ömsesidig respekt. 

 
 

info@moderatorn.se