Nathalie Besèr: Sex uppdrag bokade i Almedalen - redo för fler!

Almedalen närmar sig med stormsteg. Sex seminarier är bokade. Jag modererar bland annat seminariet "Från innovatör till exportör - hur får vi ut svenska innovationer i världen?" med EKN, 

"Bistånd och handel - motsättning eller förutsättning" med Sida, SEK och EKN och "Press och yttrandefrihet i Europa" med Reportrar utan gränser. Det blir också ett seminarium 

Det finns fortfarande utrymme kvar! Onsdag morgon, torsdag eftermiddag och fredag morgon. Hit me! 

 

 

 

Nathalie Besèr