Elinor Falkman, retorikexpert och kommunikatör

Elinor Falkman.jpg
 
 

Nyfiken, intresserad och med publikens bästa för ögonen...

Elinor brinner för forskningskommunikation, det svåra och utmanande i att fånga och sätta fingret på något du egentligen inte förstår. Debatter och samtal är inte främmande för henne, med många år inom retorikens värld som föreläsare, kursledare, coach, expert-kommentarer och domare i URs barnprogram Retorikmatchen.

Hon har också arbetat som kommunikatör för energiplattformen på KTH, som gästlärare i retorik och forskningskommunikation på KTH och med HR och organisationsutveckling i stora industrikoncerner i Sverige, Norge och på Island.

Elinor Falkman är fascinerad av miljöer där hon tvingas försöka att förstå och översätta det som sägs till något som går att relatera till. Som moderator ser hon det som sin främsta uppgift att göra samtalet njutbart och intressant för publiken. Ofta är de som samtalar ytterst kunniga, experter, inom sina respektive fält. Men det är inte de som lyssnar – publiken – något som ofta glöms bort. Som moderator är hon därför inte främmande för att ställa förtydligande frågor, be om förklaringar och exempel. Ett inkluderande samtal som alla förstår och vill höra mer av är målsättningen.

Läs mer på falkman.se

 

Skicka bokningsförfrågan till Elinor Falkman.

Namn *
Namn