Frida Stranne, forskare 

Frida Stranne.jpg
 
 

Lyhörd, analytisk och med förmåga att göra det komplexa begripligt...

Med integritet, nyfikenhet och gedigen kunskap modererar Frida Stranne samtal om olika samhällsutmaningar. Som forskare brinner hon för det goda samtalet som bygger på kunskap och fakta, men värjer sig inte för de svåra frågorna. Med sin analytiska blick identifierar hon snabbt det centrala men tränger även bakom det uppenbara, alltid med målet att göra det komplicerade begripligt för alla som lyssnar. 

Frida Stranne är forskare, föredragshållare, samtalsledare och välkänd politisk expertkommentator. Sedan 2016 är hon krönikör i Expressen och tidningens USA-expert. Hon har över tjugo års erfarenhet av forskning och undervisning kring frågor som rör internationell politik, globalisering och samhällsutveckling. Samtliga komplexa områden som inkluderar kunskaper om demokrati och dess utmaningar, internationella- och inomnationella konfliktytor, identitet och samhällsförändringars betydelse för politik och medborgare.

Frida Stranne har varit verksam vid flera svenska universitet och högskolor samt inom Försvarsmakten. Hon har även varit processledare för flera stora utvecklingsprojekt som rört svensk högre utbildning och utmaningarna att utbilda för en ständigt föränderlig arbetsmarknad. Hon har bred erfarenhet av att intervjua såväl makthavare som vanliga medborgare, men också av att själv bli intervjuad vilket är en viktig erfarenhet när man ska moderera andra och få människor att slappna av trots ibland pressande frågor.

Läs mer om Frida Stranne på amerikaanalys.se  och på Expressen.

Namn *
Namn